Aandachtspunten

Fotografie & Video

Arnoud Roelofz verzorgt de beelden en persfotografie.

Catering

Koffie, thee en water staat klaar bij ontvangst.

Ontvangst

Het organiserend comité ontvangt alle externen & pers. Zie 'Uitvoer' voor details.

Lespakketten & Quiz

  • Digitale boekjes zijn al toegestuurd naar groep 8.
  • Fysieke exemplaren voor groep 8, aanwezigen en pers neemt Missing Chapter mee. Dit is ook belangrijk voor het beeldmateriaal.
  • Missing Chapter bereid de interactieve quiz met het dialoog voor in PPT.

Ruimte

De centrale ruimte wordt ingericht als dialoogopstelling (hoefijzer). Achterin wordt de ruimte ingericht voor de externen en pers op 1,5 m afstand i.v.m. het coronavirus. In totaal kunnen beneden 8 volwassenen plaatsnemen. De rest staat op een balkon.

Aandachtspunten techniek

Voor de sprekers zijn nodig:

  • 2 x draadloze microfoon voor Laurentien van Oranje en Gerben Eversdijk en 1 x microfoon voor de kinderen i.v.m. coronamaatregelen (actie bij Missing Chapter);
  • Er staat iemand paraat vanuit Het Avontuur om te assisteren bij de techniek.

Hashtag social media

In alle uitingen op social media gebruiken we #AanDeSlagMetArmoede. Vanuit de stichtingen proberen we op deze # een social buzz te creëren. De leerlingen van groep 8 kunnen we ook actief oproepen om hier aandacht aan te geven op de dag zelf (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.).

Activatie digitaal platform

Aanwezigen attenderen op moglijkheid om lespakketten aan te vragen via www.aandeslagmetarmoede.nl (dit ook vermelden in de laatste slide).

Coronaregels

  • Kinderen onderling niet nodig om afstand te houden
  • Volwassenen moeten 1,5 m afstand houden
  • Er mogen max. 8 volwassenen in de ruimte aanwezig zijn
  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. De 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.