PRODUCT TOUR

Alles-in-één oplossing voor jouw organisatie

Met onze software beschik je over één geïntegreerd softwarepakket voor je bedrijfsvoering. Je automatiseert je HRM, Payroll, Inkoop, Financieel, CRM, Projectadministratie en workflow- en documentmanagement. Bovendien kun je onze software eenvoudig koppelen aan verschillende databases voor bijvoorbeeld specifeke programma’s. Het voordeel? Je legt alle gegevens maar één keer vast. En dat scheelt medewerkers een hoop tijd en fouten.

Voor iedere branche en bedrijfsgrootte

Van organisaties met een klein aantal medewerkers tot corporates met duizenden medewerkers. Van zorginstellingen tot accountantskantoren, van bakkerijen tot bouwbedrijven, het ERP-systeem is geschikt voor iedere bedrijfsgrootte en iedere branche. Groeit jouw organisatie? Dan groeit de software met je mee. Zit het even tegen? De software zorgt ervoor dat de kwaliteit en schaalbaarheid van je processen gewaarborgd blijft.

Financieel: boekhouden met het licht uit, onze software doet het werk

Hoe jouw factuur ook tot stand komt, het document wordt automatisch in het dossier van de klant opgeslagen en verzonden. Dat hoort bij ons streven naar optimale automatisering van financiële processen. Het doel is: ‘boekhouden met het licht uit’. Dit bereik je door zoveel mogelijk handelingen door de software te laten uitvoeren en de boekhouding een logisch gevolg te maken van je bedrijfsprocessen.

Doordat zowel de payroll-, project- en logistieke administratie in één softwarepakket worden vastgelegd, is de boekhouding altijd actueel. De journaalposten worden automatisch gegenereerd vanuit een salaris uitbetaling, declarabele uren leiden tot een verkoopfactuur en ingekochte materialen zorgen voor mutaties in het inkoopboek.

De Finance Auditor spoort automatisch fouten en potentiële problemen op in jouw administratie. De Finance Auditor controleert je administratie op meer dan honderd belangrijke punten. Zo verklein je de kans dat je nog fouten maakt. En door zelf controlepunten toe te voegen, maak je de kans op fouten nog kleiner.

Alle onderdelen van financieel

 • Afletteren
 • Auditfile
 • Automatisch betalen crediteuren
 • Automatisch verwerken bankafschrift
 • Automatische incasso debiteuren
 • Bankkoppelingen (ING, Rabobank & ABN AMRO)
 • Automatisch verdelen verbijzonderingen
 • Btw-/ICP-aangifte
 • Budgethouders
 • Budgetteren met budgetscenario’s
 • Consolidatie
 • Contractmanagement
 • Crediteurenbewaking
 • Debiteurenbewaking
 • Finance Auditor
 • Importeren bankafschriften

 • Kolommenbalans
 • Kredietbeperking & betalingskorting
 • Meerdere administraties
 • Multivaluta
 • Procuratieschema
 • Proef-/saldibalans
 • Rekening-courantverhouding
 • Reserveringen en verplichtingen
 • Transitorische posten
 • UBL & e-factureren
 • Vaste activa
 • Vaste journaalposten
 • Verbijzonderen tot 5 dimensies
 • Verslaglegging
 • Wet Keten Aansprakelijkheid

CRM: meer dan een veredelde kaartenbak, de basis van jouw organisatie

Customer Relationship Management (CRM) is een middel om alle relaties en contacten van jouw organisatie vast te leggen en te beheren. Door het gebruik van de juiste CRM software ben je in staat je relaties optimaal van dienst te zijn. Of dit nu klanten, collega's of leveranciers zijn.

In de software van AFAS leg je naast alle relaties nog veel meer zaken vast. Sterker nog, het is de basis van de software. Van dossier tot klantstatus, van forecast tot cursusmanagement, van communicatiematrix tot verbanden, alles is centraal vastgelegd. En dankzij de koppeling met Company.info houd je je klant- en adresgegevens ook makkelijk up-to-date.

Met de AFAS Pocket app heb je altijd en overal toegang tot je CRM.

Bekijk de NAW-gegevens van organisaties en personen, bel direct je contactpersonen vanuit de app, bekijk het volledige dossier of navigeer eenvoudig naar het juiste adres via Google Maps.

Alle onderdelen van CRM

 • Campagnebeheer
 • Contactpersonen
 • Cursusmanagement
 • Cursustrajecten
 • Digitaal dossier
 • Digitaal ondertekenen
 • E-mailingen
 • Enquêtes
 • Evenementenbeheer

 • Forecasting
 • Organisaties & personen
 • Prospect- en klantbeheer
 • Prospectdossier
 • Relatiemanagement
 • Sales automation
 • Selecties en segementatie
 • Targets

HRM: eindelijk weer tijd voor de mens in plaats van administratie

Door HR-processen te digitaliseren, is de HR-afdeling minder tijd kwijt aan administratieve handelingen. Bovendien kunnen adviseurs belangrijke gegevens op een eenvoudige manier inzichtelijk maken in een HR-dashboard. Dat maakt dat HR makkelijker kan anticiperen en informeren.


Met Employee Self Service (ESS) en Manager Self Service (MSS) komen medewerkers en leidinggevenden dichter bij het HR-proces te staan. Dat vergroot de betrokkenheid van medewerkers én de betrouwbaarheid van HR-gegevens. Want invoer vindt plaats bij de bron: de medewerker.


Medewerkers kunnen loonstroken bekijken, declaraties indienen, NAW-gegevens muteren en zich inschrijven voor een cursus. Ook gegevens over het verlof en verzuim zijn voor iedere medewerker direct inzichtelijk. Leidinggevenden kunnen verzuim digitaal vastleggen, declaraties beoordelen, en medewerkers in en uit dienst melden. Daarnaast hebben ze inzicht in alle ken- en stuurgetallen van de afdeling.

Alle onderdelen van HRM

 • >200 cao's worden bijgehouden in de software
 • 360 graden feedback
 • Competentiemanagement
 • Contracten
 • Declaraties (& verzameldeclaraties)
 • Digitaal ondertekenen
 • Digitale aanlevering Arbodienst, UWV & Vernet
 • Dossier
 • Employee Self Service
 • Formatiebeheer
 • Functies
 • Gesprekkencyclus
 • ID-check d.m.v. Valicare
 • Instanties
 • Integratie met agenda
 • Leningen
 • Loonbeslagen

 • Managementinformatie
 • Manager Self Service
 • Medewerker opleidingen & cursussen
 • Medewerkerdeclaraties
 • Meerdere dienstverbanden
 • Onboarding via AFAS Pocket
 • Proefberekening bij Rooster- en Salariswijziging
 • Roosters & werkroosters
 • Sollicitant Self Service (incl. indienst en uitdienst)
 • Verlof
 • Verzuim
 • Wachtdagen
 • Wagenpark
 • Wet Verbetering Poortwachter
 • Wet Werk en Zekerheid
 • Wisselen van CAO & Werkgever

Payroll: efficiënt verlonen met automatische controles

Een juist berekend loon dat op tijd wordt betaald is een belangrijke plicht voor jou als werkgever. Met de software van AFAS vereenvoudig je het proces, leg je verantwoordelijkheden neer waar ze horen en geniet je van automatische controles zodat je altijd een juist salaris uitbetaalt. De software is volledig geïntegreerd met de HRM-oplossing van AFAS waardoor de loonadministratie een logisch gevolg wordt van de HR-administratie.

De administratie doet de medewerker bovendien zelf dankzij Employee Self Service (ESS). Zo worden bijvoorbeeld gewerkte uren of declaraties, na goedkeuring, direct verwerkt in de salarisadministratie.

PS: Wist je dat maandelijks 2,4 mln. Nederlanders hun loonstrook via de software van AFAS ontvangen?

Alle onderdelen van payroll

 • Bankkoppeling
 • Betaalbestanden
 • Business Intelligence dashboards
 • Controles
 • Digitale loonstrook
 • Gewogen berekeningen
 • Keuzebudget
 • Landelijke regelgeving (Nederland)
 • Loonaangifte
 • Meer dan 200 CAO’s (inclusief pensioenregelingen)
 • Meerjarenbegroting
 • Nabetaling
 • Onderwijsaanlevering
 • Payroll Auditor


 • Payroll Cloud
 • Payroll Workflows
 • Pensioenaanlevering (PLO / OLP, APG, SPOV, TKP, UPA, PGGM, BeFrank, AZL, PGB en NN)
 • Periodiek toekennen
 • Pro forma medewerker
 • Prorataberekeningen
 • Roosters & Salaris
 • Salariswijzer
 • Standenregister
 • Terugwerkende kracht (TWK)
 • Uurloners & Vastloners
 • Vaste loonmutaties
 • Voorschot uitbetalen
 • Werkkostenregeling

Projecten: alles onder controle en altijd overzichtelijk

Met de projectcockpit houd je eenvoudig overzicht over alle externe en interne projecten. Al je projectgegevens zijn door de volledige integratie met CRM, Financieel en HRM altijd up-to-date. Zo voorkom je pijnlijke financiële verrassingen en weet je altijd precies hoe het project ervoor staat. Je kunt eenvoudig teams samenstellen van interne en externe leden en kunt ze allemaal een eigen rol geven.

Alle projectgegevens als kosten, opbrengsten, onder-anden werk en directe en indirecte uren heb je altijd bij de hand dankzij Project Self Service. Daarmee leggen medewerkers ook de uren in de nacalculatie vast.

De software controleert automatisch of ingevoerde gegevens geldig en compleet zijn.

Je stelt eenvoudig via InSite je projectteams samen en boekt je uren via het web, of de AFAS Pocket app.

Alle onderdelen van projecten

 • Conceptfacturering
 • Geldigheidscombinaties
 • Intercompany nacalculatie & facturatie
 • Kosten-, werk- en uursoorten
 • Kosten boeken
 • Nacalculatie / urenregistratie
 • Onderhanden Werk
 • Prijzen inclusief / exclusief Btw
 • Project Self Service (Geïntegreerde samenwerking met externen)
 • Projectactiviteiten en voortgang

 • Projectdossiers
 • Projecten
 • Projectfacturering
 • Projectfases
 • Projectresultaten
 • Teams
 • Termijnfacturatie
 • Uren boeken (web & app)
 • Verkoopprijs- en kostprijstarieven
 • Voorcalculaties / offertes
 • Werkbegrotingscockpit (Bouw)

Ordermanagement: snel, eenvoudig en overzichtelijk

Bij offertes, orders en facturen wordt veel informatie eindeloos hergebruikt. Met ordermanagment maken je collega's voortaan eenvoudig een nieuwe offerte aan, waarbij automatisch de juiste klantgegevens, artikelinformatie en prijsafspraken worden meegenomen. En is de klant akkoord? Dan zet je met één druk op de knop de offerte om in een verkooporder. Net zo snel en foutloos wordt een opdracht gefactureerd en ingeboekt. In jouw boekhouding én in het dossier van je klant.


Via inkoopaanvragen kan iedere collega zelfstandig een inkoopproces starten, binnen vooraf vastgestelde kaders. Inkooporders worden handmatig aangemaakt of automatisch via voorraadaanvulling. De bestelling verstuur je vervolgens aan de leverancier, bijvoorbeeld via e-mail of via je eigen leveranciersportal. Zodra de leverancier de goederen of diensten heeft geleverd, maak je van de inkooporder een ontvangst. De digitale inkoopfactuur kun je vervolgens vergelijken met de bestelling en de ontvangst. Het inboeken en betalen van de factuur is dus een logisch gevolg van het proces.


Naast de standaard integratie met onder meer HRM en financieel, kun je de software ook koppelen met bijvoorbeeld webshops en productconfiguratie.

Alle onderdelen van ordermanagement

 • 3-weg match inkoopfactuur
 • Artikelcockpit
 • Assembleren
 • Barcodes
 • CBS IHG-aangifte
 • Facturering
 • Goederenontvangst
 • Handelsfuncties over meerdere financiële administraties
 • In- en Verkoop
 • Integratie met webshops
 • Inventarisatie
 • Magazijnbeheer


 • Magazijnoverboeking en -opboeking
 • OCI-koppelingen met leveranciers (bekijk de lijst)
 • Offertes
 • Pakbonnen
 • Prijzen en kortingen
 • Productie
 • Samenstellingen
 • Self-billing
 • Serie- en partijnummers
 • Serienummers
 • Verpakkingen en emballage
 • Voorraadbeheer

Abonnementen: eenvoudig beheren, indexeren en factureren

Het werken met een abonnementsmodel wordt steeds meer toegepast. Als je abonnementen aanbiedt, wil je geen gedoe hebben met beheer en periodiek factureren. De abonnementensoftware van AFAS helpt je het overzicht te bewaren en al je abonnementen eenvoudig te beheren en te factureren.


Het verkopen van een abonnement op producten en diensten biedt mooie kansen om snel uit te breiden met je klantenbestand en zorgt tevens voor een mooie basis van repeterende omzet. Het risico is dan wel dat de administratieve lastendruk toeneemt. Met de abonnementen functionaliteit van AFAS heb je duidelijk inzicht in de in- en verkoopprijs, prijsafspraken per klant, kun je automatisch factureren en verwerk je de omzet met één druk op de knop in je boekhouding. Zo heb je maximaal resultaat met minimale administratieve handelingen.

Alle onderdelen van abonnementen

 • Abonnementsfacturatie (ook pro forma)
 • Abonnementen met vreemde valuta
 • Afwijkend incasseren

  • Collectieve prijswijzigingen
  • Crediteren
  • Transitorisch opbrengsten boeken

  AFAS Pocket: de #1 business app van Nederland

  Het doen van je administratieve klusjes was nog nooit zo makkelijk. Met de Pocket app van AFAS heb je altijd en overal toegang tot je CRM, verlof, verzuim, uren boeken én je openstaande taken. Dus weg met de verlofbriefjes en de rolodex, het kan zoveel makkelijker. En dat verdien je.

  Met de AFAS Pocket app heb je altijd inzicht in de belangrijkste zaken voor jou als medewerker. Het schrijven van uren is niemands hobby. Maar het is wel belangrijk dat het goed en efficiënt gebeurt. De app helpt je daarbij. Even snel je reiskosten declareren? Zo gedaan met de app.

  Wist je dat AFAS Pocket iedere maand door een half miljoen Nederlanders gebruikt wordt? Dit aantal stijgt elke dag!

  Alle onderdelen van de app

  • Agenda
  • Autorisatie
  • Berichten (chat)
  • Beschikbaar op telefoon & tablet
  • Bezetting
  • CRM
  • Digitaal ondertekenen
  • Digitaal visitekaartje
  • Declaraties
  • Dossieritems insturen
  • Integratie met de ERP software
  • Loonstroken

  • Medewerkersgegevens wijzigen (adres etc.)
  • Meerdere talen (Engels, Vlaams, Frans, Engels & Duits)
  • Multiomgeving
  • Nieuws
  • Onboarden
  • Signalen
  • Taken
  • Twee-factorauthenticatie
  • Uren boeken
  • Verlof
  • Wie is wie
  • Ziek melding

  Fiscaal: van inkomsten- tot vennootschapsbelasting complete aangiftesoftware

  Klanten van AFAS verwerken jaarlijks meer dan 1,3 miljoen fiscale (IB en Vpb) aangiften. Deze hoeveelheid vraagt om stabiele als innovatieve software. De fiscale software van AFAS is dan ook ontwikkeld voor en door accountantskantoren en is tevens SRA-gecertificeerd.


  Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun wensen met ons te delen, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse inspraaksessies. Zo ontwikkelt AFAS niet alleen software voor-, maar ook met accountants- en administratiekantoren en ben je verzekerd van de beste aangiftesoftware in de markt.

  Alle onderdelen van fiscaal

  • Accountancyportal
  • Boekhouding koppelen met fiscaal o.b.v. RGS
  • Cliënten IB
  • Cliënten Vpb
  • Commercieel / fiscaal uitwerken
  • Country-by-Country
  • Digitaal dossier
  • Digitaal ondertekenen
  • Digitale terugkoppeling
  • Dividendbelasting
  • Fiscale eenheden
  • Fiscale workflow  • Inlezen IB gegevens
  • Inlezen Vpb gegevens
  • Rapportages (ook in Engels)
  • Schenkbelasting
  • Serviceberichten Aanslag (SBA)
  • Serviceberichten Toeslag (SBT)
  • Simulatie van aangiftescenario's
  • Toeslagen
  • Uitstel en aanwijsposten
  • Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)
  • Voorlopige aangifte IB
  • Voorlopige aangifte Vpb

  Inzicht met dashboards: meer dan 200 dashboards standaard beschikbaar

  Met de Business Intelligence dashboards toon je alle belangrijke data uit de software van AFAS op een overzichtelijke manier. Je maakt van ruwe data begrijpelijke informatie. Door deze informatie inzichtelijk te maken, kun je beter sturen op het resultaat. Bovendien kun je inzoomen op de gegevens en filteren op de informatie die je wil zien. Business Intelligence is een standaardonderdeel van onze software en direct klaar voor gebruik. Geen meerkosten dus!

  Een greep uit de standaard dashboards

  CRM

  • Cursussen
  • Dossier
  • Dossier - vertrouwelijk
  • Event Intelligence
  • Forecast

  Projecten

  • Bouw
  • Declarabiliteit
  • Declarabiliteit ESS
  • Project
  • Project Self Service
  • Projectstatistieken

  Ordermanagement

  • Actuele voorraad
  • Inkoop
  • Verkoop
  • Verkoopomzet
  • Voorraad

  Fiscaal

  • Klantproces Accountancy
  • Uitstelregeling digipoort

  Financieel

  • Abonnementen
  • Btw Recap
  • Budgethouder
  • Contractbeheer
  • Crediteuren
  • Debiteuren
  • Debiteuren België
  • Dichtraming winst en verlies
  • Exploitatie
  • Exploitatie België
  • Exploitatie verbijzonderd
  • Jaarrekening
  • Liquiditeit
  • Vaste activa
  • Verkoopomzet
  • Winst en Verlies
  • Winst en Verlies Directie


  HRM/Payroll

  • Afspiegelingsbeginsel
  • Bezetting
  • Formatiebeheer
  • Lerarenregister
  • Loonbeslagen en leningen: ESS
  • Loonbeslagen en leningen: HRM
  • Loonkosten
  • Loonmutaties
  • Ontwikkeling loonschalen
  • Payroll regelingen
  • Sociaal: Directie/MSS
  • Sociaal: HRM
  • Sociaal jaarverslag
  • Sociaal kengetallen eigen werkgever
  • Sociaal kengetallen (niet geautoriseerd)
  • Succession planning
  • Verlof: ESS
  • Verlof: HRM
  • Verlof: MSS
  • Verzuim: ESS
  • Verzuim: HRM
  • Verzuim: MSS
  • Vlootschouw
  • Wagenpark
  • Wagenpark België
  • Werving en selectie
  • Werving en selectie België
  • Wet werk en zekerheid

  De AFAS template
  Een groot deel van de software is al ingericht

  Je zit niet te wachten op een lange, complexe implementatie. Daarom heeft AFAS een template ontwikkeld. De AFAS template is een oplossing waarin wij alvast veelvoorkomende processen voor je hebben ingericht, op basis van de best-practices van onze meer dan 11.000 klanten. We leveren standaard >100 autorisatierollen mee om je nog sneller op weg te helpen. En voor accountancy, bouw, onderwijs en zorg & welzijn is er zelfs een branche specifieke template beschikbaar.


  De template kun je zien als een vast sjabloon waarin de meest voorkomende processen voor jou klaar staan om in gebruik te nemen. Doordat we jou met de best-practice binnen je branche implementeren, hoef je zelf het wiel niet opnieuw uit te vinden en maak je bovendien gebruik van een (actuele) werkwijze die jou tijd en geld bespaart. Zo hou je de implementatiekosten laag en kunnen we een snelle doorlooptijd garanderen.


  Ook wanneer je al langer met AFAS werkt, profiteer je nog van de best-practices. De meeste leveren we gewoon uit bij een nieuwe versie zodat jij er direct mee aan de slag kan.

  AFAS Online: volledig en uitsluitend in de cloud

  AFAS Online is het cloudplatform van AFAS waarin de software wordt aangeboden. Dit wordt ook wel Saas (Software as a Service genoemd). Het cloudplatform zorgt ervoor dat de software snel en stabiel bereikbaar is, altijd up-to-date wordt gehouden en de back-ups geregeld zijn. Vanzelfsprekend investeren wij continu in de hardware van het platform zodat jij altijd met de modernste technologie werkt.


  Dankzij AFAS Online hoef jij je niet bezig te houden met de installatie, updates, back-ups en veiligheid van je server. Dat doen wij voor jou.


  Doordat de software van AFAS in ons cloudplatform AFAS Online staat, kunnen wij meer functionaliteiten standaard meeleveren. Denk bijvoorbeeld aan dashboards, een bankkoppeling of een koppeling met Company.info voor actuele CRM-gegevens.


  Een lokale installatie van de software van AFAS is niet mogelijk.

  Alle voordelen van AFAS Online

  • Dagelijkse back-up
  • Automatische updates (software en cao's)
  • Geen investeringen in hardware
  • Werken via het web of de app
  • Dagelijks opzegbaar (na één jaar)
  • Dashboards en Business Intelligence
  • Rechtsgeldig digitaal ondertekenen
  • Bankkoppeling
  • Twee-factor-authenticatie
  • Best-practices worden in de software toegevoegd (standaardinrichting)
  • ISO 27001 en ISAE 3402-II gecertificeerd (bekijk alle certficeringen)
  • De data wordt in Nederland gehost onder de Nederlandse wetgeving
  • Je profiteert van de gemeenschappelijke kennis, ervaring en werkwijze van >11.000 klanten en > 1,9 miljoen gebruikers
  • Belastingdienstcertificaat voor Digipoort (niet voor IB & Vpb)
  • Koppeling met Company.info voor het automatisch updaten van klant- en adresgegevens

  Koppelingen: als het er niet standaard in zit, dan kunnen we er wel mee koppelen

  Bij veel organisaties zijn bepaalde gegevens van bijvoorbeeld medewerkers of klanten ook in andere softwareproducten vastgelegd. Het resultaat is dat dezelfde gegevens op verschillende plekken in de organisatie bewaard en beheerd worden.


  Dit resulteert in een grotere kans op fouten en veel verloren tijd. Dit kan voorkomen worden. Werk je bijvoorbeeld met een branchespecifieke applicatie en tegelijkertijd ook met onze software, dan hoef je gegevens niet dubbel in te voeren. Met de Connectoren van AFAS zorg je ervoor dat beide applicaties realtime met elkaar gekoppeld zijn en veilig data kunnen uitwisselen.

  Een aantal voorbeelden

  • Onderhoud verkooprelaties
  • Onderhoud inkooprelaties
  • Verwerken financiële mutaties
  • Toevoegen urenmutaties
  • Aanmaken loonmutaties


  • Toevoegen factuurgegevens
  • Aanmaken van ziekteregistratie
  • Aanmaken van verlofboekingen
  • Insturen dossieritems
  • Verkoop- en inkooporders

  Productkoppelingen & partners vind je op AFASpartner.nl

  AFAS in de praktijk zien?

  Kom met ons in contact

  Heb je nog vragen na het lezen van de brochure? Wil je bijvoorbeeld meer weten over de software van AFAS in jouw specifieke situatie? Onze medewerkers staan voor je klaar!


  Chat: Korte vraag? Chat gezellig met een van onze medewerkers.

  Telefoon: 033 - 43 43 883.


  Afspraak maken? We komen graag bij je langs.

  Prijsindicatie op maat? Deze vraag je makkelijk aan op AFAS.nl.

  Laat je inspireren door onze klanten