De echte kosten van haperende bedrijfsprocessen

Werkgever én werknemer betalen de prijs

Terwijl de technologische vooruitgang voortdendert, blijkt uit onderzoek van Berenschot (2013) dat de HR-afdeling nog steeds een derde van zijn tijd kwijt is aan het afhandelen van allerlei administratieve processen(1). Het gaat hierbij om de verwerking van basale processen, zoals verlofaanvragen, verzuimmeldingen, declaraties en ander administratief werk. Uit onderzoek van ServiceNow komt dan ook naar voren dat de HR-afdeling met 37 procent een van de minst geautomatiseerde afdelingen is(2). Zonde, want op dit vlak valt veel winst te behalen. Zo berekenden analisten van de Aberdeen Group dat het geautomatiseerd invoeren van declaraties een tijdswinst van 35 procent kan opleveren. En dat de kosten met betrekking tot die declaraties tot wel 75 procent kunnen afnemen(3). Een winst die veel bedrijven nu nog laten liggen.

Werknemer en werkgever trekken hier beide aan het kortste eind. Het kost namelijk niet alleen extra tijd en geld, maar het weerhoudt de HR-afdeling ook van haar kerntaken zoals loopbaanontwikkeling, coaching en het begeleiden van werknemers. In een tijd waarin talentontwikkeling belangrijker is dan ooit, kan een organisatie zich dit niet veroorloven. Daarbij zet het handmatig verwerken van de administratie de deur open voor onnodige fouten. Dit kan leiden tot onkostenvergoedingen die lang op zich laten wachten of een te veel of te weinig aan loon dat niet bijtijds wordt overgemaakt. Dit soort financiële kwesties komen de motivatie van werknemers niet ten goede. Zo blijkt uit ons onderzoek dat meer dan een kwart van de werkenden minder gemotiveerd raakt door financiële moeilijkheden met hun werkgever. “Er zijn nu nog te veel mensen met de administratie gemoeid. Dan weet je zeker dat er fouten gemaakt zullen worden. Dit leidt tot ergernissen die je kunt wegnemen door automatisering van de aanwezige software”, stelt Pessel.

1. https://www.inspireertbeterondernemen.nl/hrm/ehrm/10-taken-die-je-als-hr-professional-niet-zelf-meer-hoeft-te-doen/

2. https://www.servicenow.com/content/dam/servicenow-assets/public/en-us/doc-type/resource-center/white-paper/sn-state-of-work-report-2017.pdf

3. https://www.easysystems.nl/nieuws/onderzoek-wijst-winst-behalen-op-automatiseren-declaratieproces/

‘De kosten van declaraties kunnen met wel 75% afnemen'

Volgende hoofdstuk:

Een gecentraliseerde bedrijfsadministratie