Drie sectoren onder de loep

Zorg-, onderwijs- en horecasector uitgelicht

Uit de resultaten van ons onderzoek komt naar voren dat haperende administratieve processen vooral in de zorg, het onderwijs en de horeca de nodige uitdagingen opleveren. Wat zijn de moeilijkheden waar deze sectoren tegenaan lopen?

1. Zorg

De onderzoeksresultaten liegen er niet om: de zorgsector is, als het op de bedrijfsadministratie aankomt, zelf het grootste zorgenkind. Deze sector heeft te kampen met een opeenstapeling van bezuinigingen en ook dit jaar heeft het kabinet weer maatregelen ondernomen de zorguitgaven structureel te verminderen met 2,2 miljard euro(1). Terwijl de geldkraan langzaam wordt dichtgedraaid, worden zorgverleners juist overspoeld met extra administratieve lasten. Zo blijkt uit onderzoek van Berenschot dat professionals in de langdurige zorg gemiddeld een kwart van hun werkbare tijd kwijt zijn aan administratieve taken. En dat negen op de tien werknemers deze taken als belastend beschouwt(2). In deze relatief traditionele sector vraagt de bedrijfsvoering om een hogere efficiëntie tegen lagere kosten, maar veel van de huidige administratiesystemen kunnen niet in deze behoefte voorzien. “Je ziet vaak dat de boekhoudsystemen en de procedures die erbij horen enigszins ouderwets zijn. Procesintegratie en -automatisering lopen in deze systemen achter”, vertelt Pessel. Daar ligt dus nog een grote kans binnen de zorg.

‘Een op de vijf werkende Nederlanders vindt het declareren van onkosten bij hun organisatie onnodig ingewikkeld'

2. Onderwijs

De onderwijssector bleek uit ons onderzoek een van de slechtst scorende leerlingen van de klas te zijn. De overeenkomsten in de resultaten tussen de onderwijs- en de zorgsector zijn niet verrassend te noemen, aangezien beide sectoren met veel vergelijkbare factoren te maken hebben. Ook in het onderwijs is er al jaren sprake van een verhoogde werkdruk en flinke bezuinigingen. Zo moet er in 2020 114 miljoen euro extra bezuinigd worden in het onderwijs en loopt dit bedrag zelfs op tot 156 miljoen euro in 2022(3). Dankzij nieuwe wetten en regels moeten leraren steeds meer verantwoording afleggen en stijgen de administratieve lasten, terwijl de systemen waarmee dit moet gebeuren vaak niet samenwerken en zo de werklast alleen maar verder verhogen.

1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/documenten/

begrotingen/2018/09/18/miljoenennota-2019

2. https://www.zorgvisie.nl/kwart-werkbare-tijd-langdurige-zorg-naar-administratie/

3. https://www.vo-raad.nl/nieuws/begroting-2019-extra-bezuiniging-ondanks-nadruk-op-belang-goed-onderwijs

4. https://www.siracompanies.com/wp-content/uploads/Meting-van-de-gevolgen-van-regelgeving-bij-Belgische-horecabedrijven.pdf1

3. Horeca

De derde sector die wel wat extra hulp kan gebruiken bij de administratieve werkzaamheden is de horeca. “In de horeca zijn werknemers gevoelig voor salariszaken. Als zij niet op tijd of voldoende betaald krijgen, proberen ze het al gauw ergens anders”, beweert Pessel. Ongeveer driekwart van de kwantitatieve regeldruk vloeit voort uit administratieve verplichtingen, zoals het jaarlijks verzamelen en rapporteren van informatie voor de jaarrekening(4). Complexe processen rondom de boekhouding en werknemers, waarvan veel flexwerkers, zorgen ervoor dat ondernemers het beheer van deze processen liever uit handen geven. “Als de administratie wordt uitbesteed en het gaat alsnog mis, ligt dat vaak aan de communicatie tussen de twee partijen. Dan zegt de baas tegen zijn werknemer dat hij de onkosten zal vergoeden, maar vergeet dit vervolgens aan de salarisadministrateur door te geven.” Als alle administratieve processen binnen één systeem verwerkt kunnen worden, zorgt dit voor een behoorlijke administratieve lastenverlichting, kan het beheer in eigen handen blijven en worden de (financiële) zaken voor werknemers goed geregeld.

Volgende hoofdstuk:

Salarisadministratie: knelpunten en kansen