HET BELANGRIJKSTE WAT JE MOET WETEN:

Als een organisatie investeert in de software van AFAS, hebben leidinggevenden en andere beslissers vooraf concrete doelstellingen. Deze doelen kunnen verschillend zijn, maar er is één belangrijke overeenkomst: iedere organisatie wil bedrijfsprocessen beter inrichten om te zorgen dat medewerkers efficiënt kunnen werken. Dit verhoogt de productiviteit en omzet, verlaagt kosten en heeft een positieve impact op het werkplezier van medewerkers en partners.

Het is belangrijk te beseffen dat de aanschaf van software slechts een onderdeel van de businesscase is. Als je als management of directie het hoogste rendement op investeringen in AFAS wilt halen, zijn er een paar basisvoorwaarden. Het goed inrichten van processen staat bovenaan de lijst van die voorwaarden om maximaal te profiteren van de functionaliteit die de software biedt. En daarbij ben je als organisatie het liefst niet afhankelijk van een externe partij, zelfs niet van de leverancier van de software. Een Succesbeheerder binnen je organisatie is daarom onmisbaar.

Iedereen profiteert

Met een AFAS Succesbeheerder in huis weet je als organisatie dat de gestelde doelstellingen sneller en tegen lagere kosten gerealiseerd worden. Maar ook dat gaat niet vanzelf. Een Succesbeheerder moet niet alleen weten wat er met de software kan, maar moet ook de omgeving zelfstandig en in goed overleg - met het management en collega’s – kunnen inrichten en optimaliseren. De Succesbeheerder brengt in kaart waar de organisatie behoefte aan heeft en waar de prioriteit op bepaalde momenten ligt. Op die manier profiteren de organisatie en alle medewerkers maximaal van de software. En is het rendement gewaarborgd, nu en in de toekomst.

Een hoge ROI

Het is dus zaak om ook in het AFAS beheer te investeren. Succesbeheer vraagt echter meer dan alleen kennis van de software. Daarom biedt het Succesbeheer Traineeship alles wat een beheerder tot een Succesbeheerder maakt. Trainees worden ondergedompeld in de AFAS wereld en hebben directe toegang tot alle beschikbare kennis en ervaring. Met hun eigen case bouwen ze razendsnel praktijkkennis op, die ze vervolgens direct in hun organisatie toepassen. Zo is alles wat trainees leren meteen effectief. Ze kennen de software, durven te optimaliseren en nemen de organisatie mee in dit veranderproces. Hierdoor is het Traineeship een eenmalige investering met een hoge ROI.

Dubbele winst

Het Succesbeheer Traineeship is een cruciale factor om bedrijfsdoelstellingen te behalen en te blijven realiseren. Hiermee leggen Succesbeheerders de basis om zelfstandig de meerwaarde van de software binnen je organisatie te benutten en daarmee strategische doelen te halen. Het rendement van het Traineeship én de Succesbeheerder wordt bovendien verhoogd doordat je organisatie minder afhankelijk is van externe consultants. Dubbele winst dus.