Van werving naar behoud

Er heerst een historische schaarste op de arbeidsmarkt voor de zorg. Het totale aantal openstaande vacatures wordt door het UWV momenteel geschat op minimaal 140.000. In de VVT alleen al zijn er tot en met 2022 187.000 nieuwe medewerkers nodig, in de GGZ is het tekort aan verpleegkundigen gestegen tot ruim 10%, en 94% van de ziekenhuizen heeft te maken met moeilijk vervulbare vacatures.

Hoewel het ook gaat om ICT’ers, laboranten, huisartsen en apothekers, ligt het leeuwendeel van het tekort logischerwijs bij veruit de grootste beroepsgroep in de zorg: de verpleegkundigen.