Damiaan Denys

(psychiater, filosoof en hoogleraar aan de UvA)

'Juist het verlies van controle zorgt dat je een blik kunt werpen op jezelf, zonder alle maskertjes en technieken die we in alle andere situaties gebruiken om ons achter te verschuilen'